Brukervilkår for nettstedet

Versjon 1.0

Kunstloftet.no, som ligger på https://www.kunstloftet.no/, er et opphavsrettsbeskyttet verk som eies av kunstloftet.no. Enkelte funksjoner på nettstedet kan være underlagt ytterligere vilkår, betingelser eller regler som er lagt ut på nettstedet i forbindelse med slike funksjoner.

Alle disse tilleggsvilkårene, betingelsene og retningslinjene er innarbeidet som referanse i disse vilkårene.

Disse bruksvilkårene beskriver de juridisk bindende vilkårene som styrer din bruk av nettstedet. Ved å logge på nettstedet overholder du disse vilkårene og representerer at du har autoritet og evne til å gjøre det. Du må være minst 18 år for å få tilgang til nettstedet. HVIS UTENVENDIG AV ALLE DISSE VILKÅRENE, IKKE logg inn og / eller bruk nettstedet.

Disse vilkårene krever bruk av punkt 10.2 i voldgiftsprosedyren for å løse tvister individuelt og også begrense de tilgjengelige rettsmidler for å løse tvisten. Disse bruksvilkårene ble opprettet ved hjelp av servicegeneratoren og et utvalg av personvernregler .

Tilgang til nettstedet

Underlagt disse vilkårene. Selskapet gir deg en ikke-eksklusiv, tilbakekallbar, tilbakekallbar, begrenset lisens til å få tilgang til nettstedet utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Visse begrensninger. Rettighetene som er gitt deg under disse vilkårene er underlagt følgende begrensninger: (a) du ikke kan selge, leie, lease, overføre, tildele, distribuere, vedlikeholde eller på annen måte kommersielt bruke nettstedet; (b) Du kan ikke endre, utlede, reverse engineer, reverse engineer eller reverse engineer noen deler av nettstedet; (c) du ikke får tilgang til nettstedet for å bygge et lignende eller konkurrerende nettsted; og (d) bortsett fra uttrykkelig gitt her, kan ingen deler av nettstedet kopieres, reproduseres, omfordeles, publiseres, lastes ned, vises, overføres eller overføres i noen form eller på noen måte, med mindre annet er angitt, vedlegg skal være underlagt disse vilkårene.Alle opphavsrettigheter og andre proprietære merknader på nettstedet må beholdes i alle kopier.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre, stanse eller avbryte nettstedet med eller uten varsel til deg. Du samtykker i at selskapet ikke kan holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, avbrudd eller avslutning av nettstedet eller deler av det.

Ingen støtte eller service. Du samtykker i at selskapet ikke er forpliktet til å gi deg noen støtte i forbindelse med nettstedet.

Bortsett fra alt brukerinnhold du oppgir, er du klar over at alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, patenter, varemerker og forretningshemmeligheter, på nettstedet og innholdet eies av selskapet eller dets leverandører. Vær oppmerksom på at disse vilkårene og tilgangen til nettstedet ikke gir deg noen rettigheter, titler eller interesser i eller til intellektuell eiendom, bortsett fra angitt i avsnitt 2.1. Selskapet og dets leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke er gitt i disse vilkårene.

Tredjeparts lenker og annonser; Andre brukere

Tredjeparts lenker og annonser. Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og tjenester og / eller vise tredjepartsvarsler. Slike tredjeparts lenker og annonser er ikke under kontroll av selskapet, og selskapet er ikke ansvarlig for noen tredjeparts lenker og annonser. Selskapet gir tilgang til disse tredjepartskoblinger og -annonser bare som det passer seg, og vurderer ikke, godkjenner, overvåker, bekrefter, garanterer eller kommenterer tredjeparts lenker og annonser. Du bruker alle tredjeparts lenker og annonser på egen risiko, og du må utvise aktsomhet og skjønn.Når du klikker på en av tredjeparts linker og annonser, tredjeparts vilkår og retningslinjer som gjelder for å bruke, inkludert tredjeparts personvern og datainnsamling praksis.

Andre brukere. Hver bruker av nettstedet er alene ansvarlig for alt og noe av sitt eget brukerinnhold. Fordi vi ikke kontrollerer brukerinnholdet, erkjenner du og godtar at vi ikke er ansvarlige for noe brukerinnhold, enten du eller andre. Du samtykker i at selskapet ikke skal være ansvarlig for tap eller skade som følge av slik interaksjon. Hvis det er en tvist mellom deg og brukeren av noe nettsted, har vi ingen forpliktelse til å delta.

Du frigjør herved og for alltid frigjør fra selskapet og våre ansatte, agenter, følgere og adresserer alle og tidligere fortid, nåværende og fremtidige tvister, krav, tvister, krav, rettigheter, forpliktelser, forpliktelser, handlinger og årsaker som oppstår direkte eller indirekte fra eller i forbindelse med nettstedet direkte eller indirekte til nettstedet. Hvis du er bosatt i California, frafaller du avsnitt 1542 i California Civil Code, som lyder som følger: “Generell lettelse gjelder ikke krav som skyldneren ikke er klar over eller mistenkt for å ha, hvis han vet, vært utsatt for betydelig innflytelse over hans forsoning med skyldneren. “

Informasjonskapsler og nettverkslys. Som andre nettsteder bruker kunstloftet.no ‘cookies’. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon, inkludert besøkendepreferanser, og til sidene på websiden som besøkende besøkte eller besøkte. Informasjonen brukes til å optimalisere brukeropplevelsen ved å tilpasse innholdet på nettstedet vårt basert på type besøkende ‘nettleser og / eller annen informasjon.

ansvarsfraskrivelser

Nettstedet leveres “som det er” og “tilgjengelig”, og selskapet og dets leverandører fraskriver seg eksplisitt alle garantier og betingelser, enten de er uttrykkelige, underforståtte eller lovfestede, inkludert alle garantier og betingelser for salgbarhet. , egnethet til et bestemt formål, tittel, rolig glede, nøyaktighet eller ikke-krenkelse. Vi og våre leverandører garanterer ikke at nettstedet oppfyller kravet ditt om at det skal være uavbrutt, betimelig, sikkert eller feilfritt, eller at det er nøyaktig, pålitelig, fritt for virus eller annen skadelig kode, fullstendig, lovlig eller sikker. Hvis gjeldende lov krever garantier i området, er varigheten av slike garantier begrenset til nitti (90) dager fra datoen for første bruk.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, så eksklusjonen ovenfor kan ikke gjelde for deg. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger i varigheten av den underforståtte garantien, så begrensningen ovenfor kan ikke gjelde for deg.

Ansvarsbegrensning

I den maksimale utstrekning som loven tillater, skal selskapet eller våre leverandører ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg eller overfor tredjepart for tapt fortjeneste, tapt informasjon, kostnader for utskiftningsprodukter eller indirekte, følgelig, eksemplarisk, selv om selskapet har blitt informert om muligheten for slik skade. Tilgang til og bruk av nettstedet er på en eneste risiko, og du er alene ansvarlig for skader på enheten din eller datasystemet eller tap av data som følge av dette.

I det maksimale omfang som loven tillater, uten begrensning til det motsatte i denne avtalen, er vårt ansvar overfor deg for eventuelle skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, alltid begrenset til maksimalt 50 dollar (50 dollar). Eksistensen av mer enn ett utsagn øker ikke denne grensen. Du erkjenner at våre leverandører ikke har noe ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningen eller ekskluderingen ovenfor kan ikke gjelde for deg.

Mandatperiode og oppsigelse. Underlagt denne delen forblir disse vilkårene i full kraft og virkning når du bruker nettstedet. Vi kan suspendere eller avslutte din bruk av nettstedet når som helst, uansett grunn, etter eget skjønn, inkludert all bruk av nettstedet i strid med disse vilkårene. Etter avsluttet tilgang til disse vilkårene, vil kontoen din og tilgangen til nettstedet avsluttes umiddelbart. Du forstår at terminering av kontoen din kan kreve fjerning av brukerinnholdet som er tilknyttet kontoen din fra våre live databaser. Selskapet har ikke noe ansvar overfor deg for oppsigelse av dine rettigheter i henhold til disse vilkårene.Selv etter at rettighetene dine under disse vilkårene er avsluttet, vil følgende bestemmelser i disse vilkårene fortsette å gjelde: Artikler 2 til 2.5, 3 og 4 til 10.

Copyright personvern.

Selskapet respekterer andres immaterielle rettigheter og ber om at brukere av nettstedet vårt gjør det samme. I forbindelse med nettstedet vårt har vi implementert og implementert en policy som respekterer opphavsrettsloven, som sørger for fjerning av alt krenkende materiale og oppsigelse av brukere av nettstedet vårt som gjentatte ganger krenker intellektuell eiendom, inkludert opphavsrett. Hvis du mener at en av våre brukere ulovlig krenker opphavsretten til et verk gjennom forfatteren og ønsker å få fjernet det påståtte krenkende materialet, må følgende informasjon gis skriftlig (17 USC § 512 (c)) til vår utpekte copyright-agent:

  • din fysiske eller elektroniske signatur;
  • Identifikasjon av de opphavsrettsbeskyttede verkene du påstår å krenke
  • identifisere materialet i våre tjenester som du påstår å krenke, og ber om at vi fjerner det;
  • tilstrekkelig informasjon til at vi kan oppdage slikt materiale;
  • din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
  • en uttalelse om at du har en god tro på at bruken av slikt materiale ikke er autorisert av opphavsretseieren, agenten eller loven; og
  • en uttalelse om at informasjonen i varselet er korrekt og, som et resultat av misbruket, at du enten er eier av den påståtte krenkende opphavsretten, eller at du er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Vær oppmerksom på at USC § 17 av 512 f av ledd i samsvar med et falsk presentasjon av fakta i en skriftlig uttalelse til å sette den klagende part er automatisk ansvarlig for skader, kostnader og advokathonorarer, som er pådratt av oss skriftlig varsel og kravet om krenkelse av opphavsrett.

generelle

Disse vilkårene kan bli revidert fra tid til annen, og hvis vi gjør vesentlige endringer, kan vi varsle deg ved å sende deg en e-post til den siste e-postadressen du sendte oss og / eller sende en tydelig varsel om endringer på nettstedet. Du er ansvarlig for å gi oss din siste e-postadresse. Hvis den siste e-postmeldingen du sendte oss, ikke er gyldig, vil det å sende en e-post som inneholder en slik varsling imidlertid være en effektiv varsling om endringene beskrevet i varselet. Enhver endring av disse vilkårene får virkning tidligst tretti (30) kalenderdager etter at vi har sendt deg e-postvarslingen, eller tretti (30) kalenderdager etter at vi har lagt ut endringsvarselet til nettstedet vårt.Disse endringene trer i kraft umiddelbart for nye brukere av nettstedet vårt.
Tvisteløsning. Vennligst les denne voldgiftsavtalen nøye. Det er en del av kontrakten din med selskapet og påvirker dine rettigheter. Det inkluderer prosedyrer for obligatorisk bindende voldgift og klassesøksmål.

Voldgiftsavtalens anvendelse. Alle krav og tvister relatert til vilkårene eller bruken av produktene eller tjenestene som tilbys av selskapet som ikke kan løses uformelt eller i domstolene for småkrav, vil bli løst ved individuelt bindende voldgift i samsvar med vilkårene i denne voldgiftsavtalen. Med mindre annet er avtalt, skal all voldgiftsbehandling gjennomføres på engelsk. Denne voldgiftsavtalen gjelder for deg og selskapet, så vel som for alle tilknyttede selskaper, datterselskaper, agenter, ansatte, forgjengere, etterfølgere og tildelinger av interesse, og eventuelle autoriserte eller uautoriserte brukere eller mottakere av tjenestene eller varene levert under Vilkårene.

Meldingskrav og uformell tvisteløsning. Før partene kan søke om voldgift, må partene først sende til den andre parten skriftlig tvist varsel, som beskriver naturen og grunnlag for handling eller tvist, og ba om hjelp. En forretningsadresse blir sendt til: 68 Front Street KNOSSINGTON LE15 6DG UK. Når varselet er mottatt, kan du og selskapet prøve å løse kravet eller tvisten uformelt. Hvis du og selskapet ikke løser kravet eller tvisten innen tretti (30) dager etter mottak av innkallingen, kan begge parter sette i gang voldgift.Beløpet på forlikstilbudet som er gitt av partene, kan ikke meddeles voldgiftsmannen før voldgiftsmannen har bestemt størrelsen på godtgjørelsen som hver part har krav på.

Voldgiftsregler. Voldgift skal initieres gjennom American Arbitration Association, en veletablert ADR-leverandør som gir voldgift som angitt i dette avsnittet. Hvis AAA ikke er tilgjengelig for voldgift, vil partene bli enige om en alternativ ADR-leverandør etter eget valg. ADR-leverandørens regler skal gjelde for alle aspekter av voldgift, bortsett fra i den grad slike regler er i strid med vilkårene. AAAs voldgiftsregler for voldgift er tilgjengelige online på adr.org eller ved å ringe AAA på 1-800-778-7879. Voldgjen skal utføres av en enkelt, upartisk voldgiftsmann.Eventuelle krav eller tvister der det totale beløpet for den påkrevde premien er mindre enn $ 10.000 ($ 10.000,00) kan løses ved en bindende ekstern voldgiftsprosedyre med valg av den part som søker fritak. I krav eller tvister der det totale beløpet for det oppgjorte forliket er lik eller større enn $ 10.000 ($ 10.000,00), bestemmes retten til å bli hørt av voldgiftsreglene. Høringer vil bli holdt 100 miles fra der du bor, med mindre du bor utenfor USA og med mindre annet er avtalt av partene. Hvis du er bosatt utenfor USA, må voldgiftsmannen med rimelighet informere partene om dato, klokkeslett og sted for muntlig høring.Voldgiftspriser kan gis til enhver kompetent domstol. Hvis voldgiftsmannen tildeler deg en premie høyere enn det siste oppgjøret som ble tilbudt av selskapet før voldgiftssaken ble startet, vil selskapet betale deg en premie, eller $ 2, avhengig av hva som er større . Hver part skal bære sine egne kostnader ved voldgift og skal betale det samme beløpet for ADRs gebyrer og utgifter.

Tilleggs regler for voldgift. Velges en ekstern voldgiftsmann for voldgift, skal voldgiftsmannen ledes per telefon, online og / eller utelukkende på grunnlag av skriftlige kommentarer; parten som innleder voldgift skal velge en bestemt metode. Med mindre partene ellers er enige, skal voldgift ikke innebære det personlige utseendet til partene eller vitnene.

Tidsbegrensninger. Hvis du eller selskapet praktiserer voldgift, må voldgiftssaken initieres og / eller etterspørres innenfor begrensningsloven og innen fristen som er angitt i AAA.

Voldgiftsmannen. Hvis voldgiftsprosedyren igangsettes, vil voldgiftsmannen bestemme rettighetene og gjeldene til deg og selskapet. Tvisten skal ikke konsolideres eller knyttes til noen annen sak eller part. Voldgiftsmannen skal ha myndighet til å inngi forslag som ikke helt eller delvis fravikes. Voldgiftsmannen skal ha makten til å avgjøre økonomiske krav og til å gi ethvert ikke-monetært middel eller lettelse til en person i henhold til gjeldende lov, AAA-regler og betingelser. Voldgiftsmannen skal avgi en skriftlig avgjørelse sammen med en mening om avgjørelsen som beskriver de viktigste funnene og konklusjonene beslutningen bygger på.Voldgiftsmannen skal ha samme jurisdiksjon til å gi individuelle unntak som dommer av retten. Voldgiftsmannens avgjørelse er endelig og bindende for deg og selskapet.

Oppsigelse av juryen. PARTENE SKAL KONSTITUTERE PERSONALITETEN I TREATENE OG AV HENLIGE RETTLIGE RETTIGHETER TIL GANG TIL DOMSTOLEN OG SIDEN FOR TRIBUNALEN FØR EN DOM ELLER DOM, heller enn å velge at alle krav og tvister skal avgjøres ved voldgift i henhold til denne voldgiftsavtalen. Voldgift er typisk mer begrenset, effektiv og rimeligere enn domstolens regler og er underlagt svært begrenset domstolsoppsyn. Hvis noen stat eller føderal domstol må gå til retten for å løse eller håndheve voldgiftskjenningen eller på annen måte, vil du og selskapet gi alle rettigheter til en domstolsprøving i stedet for å velge en tvisteløsning. av dommeren.

Forlatelse av gruppe- eller konsoliderte aktiviteter. Alle krav og tvister som er underlagt denne voldgiftsavtalen vil være underlagt voldgift eller rettstvist fra sak til sak, ikke på klassebasis, og kravene fra mer enn en kunde eller bruker vil ikke være gjenstand for voldgift eller tvist med eller med noen annen kunde. eller bruker.

Konfidensialitet. Alle sider ved voldgiftsprosedyren skal være strengt konfidensiell. Med mindre annet er lovpålagt, er partene enige om å opprettholde konfidensialitet. Ingenting i dette paragraf skal hindre en part i å oversende domstolen informasjon som er nødvendig for gjennomføringen av denne avtalen, for fullbyrding av en voldgiftskendelse, eller for et forføyning eller rettferdig lettelse.

Ugyldighet. Hvis noen deler eller deler av denne voldgiftsavtalen blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal en slik spesiell del eller deler ikke ha virkning og skal skilles ut og resten av avtalen skal fortsette med full kraft og virkning.

Rett til å frafalle. Partiet som klages over kan frafalle alle eller noen av rettighetene og begrensningene i henhold til denne voldgiftsavtalen. Slik frafall skal ikke frafalle eller påvirke noen annen del av voldgiftsavtalen.

Bevaring av avtalen. Denne byråavtalen vil overleve når forholdet til bedriften din slutter.

Small Claims Court. Til tross for det ovennevnte, kan du eller selskapet anlegge enkeltsaker for Small Claims Court.

Rettferdig lettelse. I begge tilfeller kan begge parter søke om nødhjelp i en stat eller føderal domstol for å gjennomføre en midlertidig voldgift. En forespørsel om midlertidige tiltak skal ikke tolkes som avkall på andre rettigheter eller plikter i henhold til denne voldgiftsavtalen.

Ikke-voldgiftskrav. Uavhengig av det foregående, denne voldgiftsavtalen ikke gjelder påstander om ærekrenkelse, datamaskinen svindel og brudd på loven om misbruk, samt krav til brudd eller misbruke en annen parts patent, opphavsrett, varemerker eller forretningshemmeligheter.

Under alle omstendigheter der partene i ovennevnte voldgiftsavtale er underlagt rettstvister, er partene enige om å gi i denne forbindelse personlig jurisdiksjon fra domstolene i den nederlandske provinsen California.

Dette nettstedet kan være underlagt amerikansk eksportlovgivning og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Du samtykker i å ikke eksportere, reeksport eller overføre, direkte eller indirekte, amerikansk teknisk informasjon eller produkter hentet fra selskapet i strid med amerikanske eksportlover eller forskrifter.

Selskapet er lokalisert i avsnitt 10.8. Hvis du bor i California-området, kan du rapportere klager til Consumer Services Department of California Consumer Affairs Department ved å kontakte dem skriftlig på 400 R Street, Sacramento, CA 95814 eller på telefon (800). ) 952-5210.

Elektronisk kommunikasjon. Kommunikasjon mellom deg og selskapet skal foregå på elektronisk måte, enten du bruker nettstedet eller sender oss en e-post, eller om selskapet sender varsler til nettstedet eller kommuniserer med deg via e-post. I forbindelse med avtalen: (a) samtykker du i å motta meldinger fra selskapet i elektronisk form; og (b) akseptere at alle vilkår, avtaler, kunngjøringer, varsler og annen kommunikasjon som selskapet gir deg elektronisk overholder alle juridiske forpliktelser som slik kommunikasjon vil oppfylle hvis de sendes på papir.

Fullstendige vilkår. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående bruken av nettstedet. Hvis vi ikke utøver eller overholder noen rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene, skal ikke denne rettigheten eller bestemmelsen fravikes. Overskriftene til seksjonene i disse vilkårene er bare for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. Ordet “inkludert” betyr “uten begrensning”. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene anses som ufullstendige og ugyldige eller ikke håndhevbare, og skal anses å være gyldige og håndheves i den utstrekning loven tillater det.Forholdet ditt til selskapet ditt er det fra en uavhengig entreprenør, og ingen av partene er agenten eller partneren til den andre. Disse vilkårene og rettighetene og pliktene der, kan du ikke overdra, overføre eller på annen måte overføre uten forutgående skriftlig samtykke fra selskapet, og ethvert forsøk på å utføre, underentreprenere, autorisere eller overføre skal være ugyldig. Selskapet står fritt til å bestemme disse vilkårene. Vilkårene og betingelsene som er beskrevet i disse vilkårene er bindende for mottakerne.

Personvernet. Vennligst les personvernreglene våre .

Informasjon om copyright og varemerke. Copyright ©. Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker, logoer og servicemerker på nettstedet tilhører oss eller andre tredjeparter. Du har ikke rett til å bruke disse varemerkene uten skriftlig samtykke eller samtykke fra en tredjepart som kan eie merkene.

Kontakt

Adresse: 68 Front Street KNOSSINGTON LE15 6DG UK

E-post: info@kunstloftet.no

plassering

68 Front Street
KNOSSINGTON
LE15 6DG
UK

Kontakt oss

070 2492 9753
info@kunstloftet.no